POKLADŇA V STREDISKU

ONLINE GOPASS E-SHOPDospelíSenior
Junior
DetiDospelíSenior
Junior
DetiKúpiť
v e-shope
Chopok Package
Obojsmerný sever & juh*
19 €16 €14 €18 €15 €13 €kúpiť
Jazda na Chopok **16 €13 €11 €15 €12 €10 €kúpiť
Jazda z Chopku ***14 €12 €10 €13 €11 €9 €kúpiť
KOMBINOVANÝ LÍSTOKDospelíJunior / Senior
Obojsmerný lístok Chopok Package + Horská Kára ****27 €22 €
Krupová - Kosodrevina + Horská Kára19 €17 €
1x Jazda Biela Púť - JasnáHorská Kára9 €8 €
2x Jazdy Biela Púť - Jasná + Horská Kára16 €15 €
5x Jázd Biela Púť - Jasná + Horská Kára35 €33 €
VÝVOZ LANOVKOU S PADÁKOMDospelíJunior / Senior
1 Jazda Chopok
19 €16 €
1 Deň Chopok sever & juh26 €21 €
4 Jazdy v sezóne Chopok59 €49 €

Lístky sú vydávané na BEZDOTYKOVÝCH ČIPOVÝCH kartách - KEY CARDS, záloha za KEY CARD je 2 €.


VYSVETLIVKY:   

* Chopok Package North & South = Obojsmerný lístok - jazda s obojsmerným lístkom sa realizuje lanovkami: Biela Púť - Jasná B3, Jasná - Priehyba A4 (Twinliner), Priehyba - Chopok A1 (Funitel) ALEBO Záhradky - Priehyba B2, Priehyba - Chopok A1 (Funitel) a pokračuje na južnú stranu Chopku lanovkami Kosodrevina - Chopok A2 a Krupová - Kosodrevina A5 a rovnakú trasu späť. Platí aj opačne teda s nástupom na Južnej strane.

** Jazda na Chopok - sa realizuje lanovkami v smere: Biela Púť - Jasná B3, Jasná - Priehyba A4 (Twinliner), Priehyba - Chopok A1 (Funitel) ALEBO Záhradky - Priehyba B2, Priehyba - Chopok A1 (Funitel) ALEBO z južnej strany lanovkami Krupová - Kosodrevina A5, Kosodrevina - Chopok A2. 

*** Jazda z Chopku - sa realizuje lanovkami smerom nadol: Priehyba - Chopok A1 (Funitel), Záhradky - Priehyba B2 ALEBO Priehyba - Chopok A1 (Funitel),  Jasná - Priehyba A4 (Twinliner), Biela Púť - Jasná B3 ALEBO Kosodrevina - Chopok A2, Srdiečko - Kosodrevina B6 (Chopok Juh).   

**** Kombinovaný lístok - platí na 1 spiatočnú jazdu lanovkami Chopok Package, kde úsek z Chopku na Priehybu sa realizuje károu, ktorá bude po zakúpení lístku k dispozícii na Chopku. Zjazd na horskej káre na trati Chopok – Priehyba trvá 45 min. Predĺženie jazdy na káre je spoplatnené poplatkom 6€ za každú začatú polhodinu. Poplatok pri predĺžení jazdy, je zákaznik povinný uhradiť v cieli trate na Priehybe.

4 jazdy v sezóne Chopok - Platnosť lístku "vývoz s padákom - 4 jazdy v sezóne" je do 31.10.2017 v závislosti od prevádzky lanových dráh.


Lístky zakúpené offline (v pokladniach alebo infocentrách) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.


ZĽAVY:

Záujemca o prepravu za ktorúkoľvek zľavnenú cenu musí svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným  dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou.

  • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 11,99 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu ZŤP / ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  • Nárok na Lístok „Junior“ majú osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 17,99 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  • Organizované SKUPINY nad 20 osôb - zľava 5%  (je potrebné predložiť zoznam osôb potvrdený pečiatkou organizácie).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.

Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho. Zmena cien vyhradená.

LÍSTOK VYDANÝ NA ZÁKLADE KARIET EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC JE PLATNÝ LEN SPOLU S TÝMITO KARTAMI. PRI KONTROLE PRACOVNÍKMI TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. SA DRŽITEĽ PREUKÁŽE TOUTO KARTOU, V OPAČNOM PRÍPADE SÚ KONTROLUJÚCI OPRÁVNENÍ LÍSTOK ZADRŽAŤ BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE.
V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách. V stredisku je možné pripoistiť sa na hory individuálne, prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. viac>

Akceptujeme platbu nasledovnými platobnými kartami:
EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod. Aktuálny stav prevádzky LD je denne aktualizovaný na www.jasna.sk. Bližšie informácie poskytneme v Informačnom centre Biela Púť, e-mail info@jasna.sk, tel. +421 907 886644.

Platnosť cenníka od 1.5. 2017.