Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY sa nachádza v Liptovskej kotline na severe Slovenska, pár kilometrov od poľských hraníc.  Jeho hlavným prístupovým bodom zo severnej strany je mesto Liptovský Mikuláš s výborným železničným i cestným spojením z Bratislavy aj Košíc.  Mesto leží na hlavnej železničnej trati č. 180 Žilina - Košice. Južnou časťou mesta prechádza diaľnica D1 a mesto sa nachádza na križovatke ciest I/18 a II/584. Najbližšie letiská sú v Poprade a v Žiline.

Z južnej strany strediska sú v blízkosti mestá Banská Bystrica a Brezno. Tie disponujú vlakovým aj autobusovým spojením. Z Brezna sa dostanete autobusmy priamo na nástupnú stanicu strediska Jasná - Srdiečko.

Bližšie informácie o každom spôsobe dopravy nájdete v jednotlivých boxoch nižšie.

GPS Jasná Nízke Tatry, Biela Púť:
N 48° 58´14.4804"
E 19° 35´ 4.3728" 

INFORMAČNÉ CENTRUM BIELA PÚŤ
Telefónny kontakt
+421 907 88 66 44
E-mailový kontakt
INFORMAČNÉ CENTRUM KRUPOVÁ
Telefónny kontakt
+421 911 85 63 91
E-mailový kontakt

Doprava do strediska AUTOM

Autom zo severnej strany Chopku v smere:
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ >
DEMÄNOVSKÁ DOLINA >
LÚČKY >
ZÁHRADKY >
BIELA PÚŤ >
CHOPOK

Parkoviská Chopok sever

Označenie

Lokalita

Kapacita

P1

Jasná

180 áut

P2

Biela Púť

80 áut

P3 *

Záhradky

80 áut

Odstavná plocha **

Záhradky

50 aút

P4

Lúčky

350 áut

P5

Pavčina Lehota

650 áut

VIP ***

Lanovka Grand Jet

60 áut

Autom z južnej strany Chopku v smere:
BANSKÁ BYSTRICA / BREZNO >
BYSTRÁ >
KRUPOVÁ >
SRDIEČKO >
CHOPOK

Parkoviská Chopok juh

Označenie

Lokalita

Kapacita

P1****

Krupová

520 áut

P2

Trangoška

340 áut

P3

Srdiečko

90 áut


* P3 - parkovisko Záhradky je rozdelené na dve odstavné plochy. Jedna časť je v správe TMR, toto parkovisko je bezplatné. Druhá časť odstavnej plochy je v súkromnom vlastníctve a parkovanie na tejto ploche je spoplatnené.

** Odstavná plocha Záhradky - Odstavná plocha (parkovisko) na pravej strane dopravnej komunikácie v smere jazdy Liptovský Mikuláš - Jasná v lokalite Záhradky nieje vlastníctvom spoločnosti TMR a.s. preto je toto parkovisko spoplatnené. Prosíme našich klientov aby využívali odstavnú plochu na ľavej strane ktorá je bezplatná !

*** Parkovisko VIP  pri dolnej stanici kabínkovej lanovky Grand Jet je vyhradené pre akcionársky klub TMR, a. s. Vjazd a výjazd z parkoviska je regulovaný automatickým systémom so závorou. Po naplnení kapacity parkoviska sa závora automaticky uzatvorí. Pri výjazde z parkoviska sa závora otvára automaticky. Obsadenosť parkovísk je priebežne zobrazovaná na troch informačných tabuliach umiestnených pri príjazdovej ceste. Po naplnení parkovacích kapacít na parkoviskách P1, P2; a P3 pracovníci parkovacej služby prevádzajú odklon vozidiel návštevníkov strediska na parkovisko P4 Lúčky a v prípade veľmi vysokej návštevnosti aj na parkovisko P5 Pavčina Lehota.  Do strediska sa návštevníci dostanú bezplatným skibusom. Prosíme vodičov, aby rešpektovali pokyny pracovníkov parkovacej služby.

Na parkoviskách P3 Záhradky, P2 Biela Púť a na Centrálnom parkovisku P1 NIE JE MOŽNÉ parkovanie a otáčanie AUTOBUSOV! Žiadame vodičov autobusov aby svojich cestujúcich vysadili /naložili na označených zastávkach SAD na Záhradkách alebo na otočke autobusov pod hotelom  Grand. Doba státia je max 15 min. Parkovanie autobusov je možné na Parkovisku P4  LÚČKY, prípadne podľa pokynov obsluhy regulácie parkovísk. V prípade vysokej návštevnosti  a regulácie dopravy v Demänovskej doline  je NUTNÉ po vysadení cestujúcich  autobusy zaparkovať na Záchytnom parkovisku P5 v Pavčinej Lehote na začiatku doliny. Parkovanie na parkoviskách P1; P2; VIP; P3; P4; a P5 v správe spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. je bezplatné. Za parkovanie na iných parkoviskách a odstavných plochách spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. nepreberá zodpovednosť.

  • žiadame o dodržiavanie dopravného a navigačného značenia
  • obzvlášť v prípade nepriaznivého počasia o používanie snehových reťazí
  • prosíme o opustenie parkovísk najneskôr do 21:00 hod., aby mohla byť vykonaná ich údržba

Na parkoviskách v stredisku (okrem parkoviska P5) nie je povolené parkovanie AUTOBUSOV, KARAVANOV, a NÁKLADNÝCH VOZIDIEL. Zákaz platí aj mimo prevádzkovej doby strediska. 


Doprava do strediska AUTOBUSOM

MIESTNA AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

CHOPOK SEVER

  • nástupná stanica Liptovský Mikuláš AS nástupište č. 3 - smer Demänovská Dolina Jasná a späť

Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránkach: www.mikulas.sk, www.cp.sk

CHOPOK JUH

  • nástupná stanica Brezno ŽS smer Srdiečko a späť
  • nástupná stanica Podbrezová AS - smer Srdiečko a späť
  • nástupná stanica Banská Bystrica AS - smer Brezno,  Podbrezová

Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránkach: www.cp.sk

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - DIAĽKOVÁ

Chopok sever
(Demänovská Dolina) cieľová zastávka Liptovský Mikuláš AS

Chopok juh
(Srdiečko) cieľová zastávka Brezno AS, Podbrezová AS, Banská Bystrica AS

Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránkach: www.cp.sk, http://www.slovaklines.sk/


Doprava do strediska VLAKOM

Chopok sever (Demänovská Dolina) cieľová stanica Liptovský Mikuláš
Chopok juh (Srdiečko) cieľová stanica Brezno alebo Podbrezová

Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránke : www.cp.sk

Nové vlakové spojenie Varšava - Žilina 

Od 14.12.2014 premáva nové priame vlakové spojenie medzi Varšavou a Žilinou cez Katovice, Bohumín a Čadcu - najlepšie a najrýchlejšie spojenie z Varšavy na sever Slovenska. Zo Žiliny je následne veľmi dobré vlakové resp. autobusové spojenie s lyžiarskym centrom Jasná Nízke Tatry. 

Čas jazdy vlakom z Varšavy do Žiliny  trvá cca 6 hod. 

Grafikon Varšava - Žilina 

Grafikon Žilina - Varšava 


Preprava osôb auto spoločnosťami

NONSTOP TAXI JASNA LIPTOV

telefonický kontakt:
 +421 948 480 480
 +421 917 965 754

e-mail:
pallopeter3@gmail.com

web:
www.taxijasnaliptov.sk
www.taxiliptov.eu
www.poprad-jasna.sk 

POŽIČOVŇA ÁUT

AUTOPROFI, s.r.o.
Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefón: +421 905 339 656, +421 905 654 805