Jasná Nízke Tatry

CENNIK KARNETÓW NARCIARSKICH ZIMA 2013/2014


Wiosenne szusowanie ****- od 30.3.2014

Wiosenne szusowanie ****- od 30.3.2014

SKIPASSY IMIENNE. Ważne w ośrodkach Jasna Północ - Południe.

Dorośli

Senior/Junior

Dzieci

Kase

E-shop

Kase

E-shop

Kase

E-shop

Kup w e-sklepie

1 dzień (GOPASS 1-3 dzień)

28 €

25 €

22 €

20 €

20 €

18 €

kupować

1 dzień (GOPASS 4-6 dzień)

28 €

22 €

22 €

18 €

20 €

15 €

kupować

1 dzień (GOPASS 7 a x dzień)

28 €

17 €

22 €

14 €

20 €

12 €

kupować

skipass od godz. 13:30

20 €

-

16 €

-

14 €

-

skipass od godz. 12:00

23 €

-

18 €

-

16 €

-

KILKUDNIOWE SKIPASSY IMIENNE. Ważne w ośrodkach Jasna Północ - Południe, Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec, Jezioro Szczyrbskie.

2 dni

54 €

49 €

43 €

38 €

38 €

33 €

kupować

3 dni

78 €

73 €

62 €

57 €

55 €

50 €

kupować

4 dni

100 €

95 €

80 €

75 €

70 €

65 €

kupować

5 dni

120 €

115 €

96 €

91 €

84 €

79 €

kupować

5 z 7

125 €

-

100 €

-

88 €

-

6 dni

138 €

133 €

110 €

105 €

97 €

92 €

kupować

7 dni

147 €

142 €

118 €

113 €

103 €

98 €

kupować

KARNET NARCIARSKI PODLEGAJĄCY ZWROTOWI i RODZICIELSKI

Pierwszy śnieg

Nowy rok

Sezon główny

Wiosenne szusowanie

dor.

sen./jun.

dzie.

dor.

sen./jun.

dzie.

dor.

sen./jun.

dzie.

dor.

sen./jun.

dzie.

Karnety niezbywalne

Podlegający zwrotowi 1-dniowy*****

32€

26€

22€

41€

33€

29€

39€

31€

27€

32€

26€

22€

Zwrócony
w ciągu
2 godz.*****

-11€

-9€

-7€

-13€

-10€

-9€

-13€

-10€

-8€

-11€

-9€

-7€

Zwrócony
w ciągu
4 godz.*****

-8€

-7€

-5€

-9€

-7€

-6€

-9€

-7€

-6€

-8€

-6€

-5€

Karnety zbywalne

1-dniowy rodzicielski******

34€

44€

42€

34€

Wieczorna jazda na nartach

Nowy rok
22.12.-11.1.2014

Sezon główny
12.1. - 29.3.2014

Wiosenne szusowanie
od 30.3.2014 -

dor.

sen./jun.

dzie.

dor.

sen./jun.

dzie.

dor.

sen./jun.

dzie.

Karnet niezbywalny

wieczorny

15€

12€

11€

15€

12€

11€

15€

12€

11€

OBJAŚNIENIA I OSTRZEŻENIA

GOPASS E-SHOP – tańsze ceny skipassów z kartą GOPASS otrzymasz po zakupieniu skipassu przez sklep internetowy na stronie www.gopass.sk. Informacje na temat promocji, profitów i warunków handlowych dostępne są na stronie www.gopass.sk lub pod numerem 0850 122 155.

1-x skipas: Cena dotyczy danej ilości jednodniowych karnetów narciarskich zakupionych przez sklep internetowy www.gopass.sk na konkretną kartę GOPASS.

** 1 jazda CHOPOK: jazda tam i z powrotem 1 dowolną kolejką linową oraz Funitelem Priehyba-Chopok (Północ) lub 15-MGD Kosodrevina–Chopok (Południe) (2 odcinki).

*** 1 jazda JASNA: jazda tam i z powrotem 1 dowolną kolejką linową, oprócz Funitel Priehyba–Chopok i 15-MGD Kosodrevina–Chopok (1 odcinek). Na jazdę Funitelem Priehyba–Chopok oraz 15-MGD Kosodrevina–Chopok konieczne jest zakupienie Skipassu 1 jazda CHOPOK.

**** Do wyboru 1 dzień: Skipass umożliwia klientowi zwrot części kosztów Skipassu do wyboru, jeśli klient zdecyduje się skrócić pobyt w ośrodku narciarskim. Limit czasowy zaczyna płynąć od pierwszego aż do ostatniego przejścia przez bramkę (turniket).

***** W okresie Wiosenne szusowanie: wszystkie kilkudniowe kartnety obowiązują jak karnety „Z SEZONU“, tzn. nie trzeba ich wykorzystać w następujące po sobie dni.

****** Skipass rodzinny: to zbywalny karnet narciarski ważny dla dwóch osób w ciągu jednego dnia. Przy sprzedaży biletu rodzinnego konieczna jest obecność obydwóch osób.

Skipassy popołudniowe można zakupić najwcześniej 5 minut przed wyznaczonym okresem obowiązywania, czyli przed 12:00 i przed 13:30).

Zaliczka za KEY CARD wynosi 2 EURO .

ZNIŻKI

Bezpłatny przejazd: dzieci urodzone po 1.1.2008 i później.

Bilet dzieciecy: dzieci urodzone w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2007 lub dzieci, których wzrost nie przekracza 140 cm– konieczny dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

Junior: osoby urodzone w okresie od 01.01.1996 do 31.12.2001 oraz posiadacze kart ISIC, ITIC, EURO 26, GO26– konieczny dokument tożsamości.

Senior: posiadacze legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby urodzone przed 31.12.1953 – konieczny dokument tożsamości.

Osoby zainteresowane transportemze zniżką – dzieci, juniorzyi seniorzy muszą okazać swój wiek na podstawie dokumentu tożsamości, któryzawiera fotografię, imię i nazwisko, datęurodzenia i jest potwierdzony pieczątkąurzędową.

Zniżki dla grup zorganizowanych 5%. Dotyczy grup co najmniej 20-osobowych w przypadku jednorazowego zakupu Skipassów dla całej grupy. W przypadku skorzystania ze zniżki dla grup zorganizowanych nie można skorzystać z żadnych innych zniżek. Należy przedstawić imienną listę członków grupy potwierdzoną pieczątką organizacji.

Przy zakupie jednodniowego, jednakowego rodzaju skipassu udzialamy 5% zniżki od kwoty całkowitej lub każda 21. osoba za darmo. Wymagana lista imienna, pieczątka i podpis. Informacji o zniżkach udziela infocentrum Tatranská Lomnica.

UWAGI

Wszystkie Skipassy, za wyjątkiem Skipassu rodzinnego są imienne i niezbywalne. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do  ablokowania biletu przy jego bezprawnym użyciu bez zwrotu poniesionych kosztów. Zmiana cen zastrzeżona.

  • Zniżek nie można łączyć. Obowiązuje najkorzystniejsza cena dla podróżnego.
  • W przypadku utraty biletu podróżnego nie udzielamy zwrotu poniesionych kosztów.
  • Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad podróżowania, cennika, Białego Kodeksu oraz respektowania wskazówek uprawnionych osób.
  • Umowa o transporcie zostaje zawarta jeśli podróżny skorzysta ze swojego prawa do przewozu na podstawie zakupionego biletu podróżnego wsiadając do kolejki, albo wchodząc na peron – miejsce dostępne tylko z ważnym biletem podróżnym. Powyższym zawarciem umowy podróżny potwierdza, że zapoznał się z warunkami podróży, cennikiem oraz Białym Kodeksem.
  • Podróżny ma obowiązek przez cały czas obowiązywania umowy o transporcie posiadać przy sobie ważny bilet podróżny, którym może się okazać w razie kontroli.
  • Podróżny ma obowiązek na prośbę uprawnionej osoby okazać się ważnym biletem podróżnym.
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zamknięcia kolejek linowych w przypadku awarii, nadmiernej prędkości wiatru, przerwie w dostawie prądu itp.
  • Pełna wersja umownych warunków transportu jest dostępna u przewoźnika tzn. w infocentrum oraz w kasach przy początkowych stacjach kolei linowych
  • Na wieczorną jazdę na sankach oraz wieczorne szusowanie obowiązuje oddzielny rodzaj skipassów. Wyciąg z Ogólnych Warunków Handlowych – Sezon zimowy 2013/2014. Pełny tekst OWH można znaleźć na www.jasna.sk oraz w kasach biletowych i centrum informacji ośrodka.
Kup swój skipas w e-shopie i nie stój w kolejce do kasy.
Jak działa GOPASS e-shop?
Wybierz produkty
date
From:
To:
season
Bilet sezonowy
i
Wybierz termin
Kontynuuj na E-shop ›
Szukamy najlepszych ofert
Zobacz wszystkie oferty ›