CENNÍK LANOVIEK ZIMA 2018/2019

Nákup online www.gopass.sk

 

ONLINE GOPASS.SK
Dopelí

Junior/Senior

Deti
Obojsmerný pešiacky lístok*18€14€13€

Nakupujte on-line na: www.gopass.sk

Zľavy a body za každý nákup s kartou GoPass.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS www.gopass.sk) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type lístka v cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti lístka.

Platí na obojsmernú jazdu lanovkami v úsekoch Biela Púť alebo Záhradky-Priehyba-Chopok-Kosodrevina-Krupová alebo Srdiečko a rovnakou trasou späť.

Lístok je neprenosný a platí len pre jednu osobu.

V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách.


Nákup v predajných miestach GOPASS TICKETS

 

GOPASS TICKETS
Dopelí

Junior/Senior

Deti
Obojsmerný pešiacky lístok*19€15€13€


GOPASS TICKETS - samoobslužný predajné miesta

Vo všetkých nástupných miestach nájdete aj samoobslužné pokladne, v ktorých si pohodlne zakúpite skipas za najvýhodnejšie ceny v stredisku. Zisti viac tu...


Nákup v pokladni v stredisku

 

POKLADŇA V STREDISKU
Dopelí

Junior/Senior

Deti
Obojsmerný pešiacky lístok*22€18€15€

Lístky sú vydávané na BEZDOTYKOVÝCH ČIPOVÝCH kartách - KEY CARDS, záloha za KEY CARD je 2 €.


VYSVETLIVKY a UPOZORNENIA

Pozorne si prosím preštudujte vysvetlivky k cenníku lístkov počas zimnej sezóny 2018/2019 v Jasnej. Pre viac informácií a možnostiach zliav v programe GOPASS nás prosím kontaktuje telefonicky alebo osobne na niektorom z infocentier.

* JASNÁ PACKAGE SEVER & JUH: spiatočná jazda lanovkami v úseku Biela Púť alebo Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosodrevina- Krupová a rovnakou trasou späť. Z Chopku Juh platí na rovnakú trasu v opačnom smere.

** GOPASS e-shop: zvýhodnenú cenu lístka s kartou GOPASS získate po jeho nákupe prostredníctvom internetového obchoduna www.gopass.sk .

*** KOMBINOVANÉ LÍSTKY: Platia na príslušný počet jázd lanovkou smerom hore a spiatočná jazda sa realizuje károu.

ZĽAVY:

Na čerpanie prepravy za zľavnenú cenu je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebopreukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

BEZPLATNÉ CESTOVNÉ: Deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osobystaršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). • DETI: osoby vo veku 6 až 11,99rokov. • JUNIOR: osoby vo veku 12 až 17,99 rokov alebo držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. • SENIOR: osoby staršie ako 60 rokov veku a držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S. • ZĽAVY PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY: - 5% zľava z celkovej sumy. Platí pre organizované skupiny min. 20 osôb. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy. Zľavu pre organizovanú skupinu je možné si uplatniť len pri nákupe lístkov offline na pokladni.

UPOZORNENIA:

Všetky Lístky sú neprenosné. Lístky vydané na meno držiteľa sú neprenosné od okamihu ich vydania. Ostatné Lístky sa stávajú neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom). • Neoprávnene použitý lístok bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí • Lístky zakúpené na pokladni v stredisku (offline) platia 7 kalendárnych dní od zakúpenia, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka • Lístky zakúpené online(prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené • Kombinovanie zliav nie je možné • Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho • V prípade straty cestovného lístka sa náhrada cestovného neposkytuje • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien • Cestujúci je povinný dodržiavať obchodné podmienky vydané spoločnosťou TMR, a.s.; prepravný poriadok, zelený kódex; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v horských strediskách(napr. TANAP, NAPANT) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom •Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a zeleným kódexom • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne• Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2019 je k dispozícii na pracoviskách prepravcu t.j.v infocentre Biela Púť, v pokladniach na nástupných staniciach lanových dráh a na webovej stránke www.jasna.sk • Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok – Letná sezóna 2019.

Vysvetlivky a upozornenia k cenníku

Lístky zakúpené offline (v pokladniach alebo infocentrách) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS www.gopass.sk) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti lístka.


Cenník skipasov - Jasná

Cenník skipasov v stredisku Jasná (Chopok Sever a Chopok Juh) počas zimnej sezóny 2018/2019