Cenník skipasov v Jasnej

Cenník lyžiarskych lístkov v Jasnej, Nízke Tatry počas zimnej sezóny
2017/2018 a zľavy na skipasy ponúkané v programe GOPASS.sk


-

SKI-PASS - Hlavná sezóna

NOVINKA! Ušetrite na: www.gopass.sk pri kúpe 3 a viac dní vopred

Sezóna
SKI-PASS - Hlavná sezóna od: 26. 12. 2017 do: 3. 4. 2018
Typ lístka
Dospelý
Junior2
Dieťa1
Senior
1-dňový SKIPASS

~

1d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
35,-Ušteríte: 8,-
28,-Ušteríte: 6,-
25,-Ušteríte: 5,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
1d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
38,-Ušteríte: 5,-
30,-Ušteríte: €4,-
27,-Ušteríte: 3,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
1d
OFFLINE v pokladni
43,-
34,-
30,-

v pokladni

Pokladňa
2-dňový SKIPASS

~

2d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
69,-Ušteríte: 16,-
55,-Ušteríte: 13,-
48,-Ušteríte: 12,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
2d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
75,-Ušteríte: 10,-
60,-Ušteríte: 8,-
53,-Ušteríte: 7,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
2d
OFFLINE v pokladni
85,-
68,-
60,-

v pokladni

Pokladňa
3-dňový SKIPASS

~

3d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
102,-Ušteríte: 24,-
82,-Ušteríte: 19,-
71,-Ušteríte: 17,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
3d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
111,-Ušteríte: 15,-
89,-Ušteríte: 12,-
78,-Ušteríte: 10,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
3d
OFFLINE v pokladni
126,-
101,-
88,-

v pokladni

Pokladňa
4-dňový SKIPASS

~

4d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
134,-Ušteríte: 31,-
107,-Ušteríte: 25,-
94,-Ušteríte: 22,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
4d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
145,-Ušteríte: 20,-
116,-Ušteríte: 16,-
102,-Ušteríte: 14,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
4d
OFFLINE v pokladni
165,-
132,-
116,-

v pokladni

Pokladňa
5-dňový SKIPASS

~

5d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
160,-Ušteríte: €39,-
128,-Ušteríte: €31,-
112,-Ušteríte: €27,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
5d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
174,-Ušteríte: 25,-
139,-Ušteríte: 20,-
121,-Ušteríte: 18,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
5d
OFFLINE v pokladni
199,-
159,-
139,-

v pokladni

Pokladňa
6-dňový SKIPASS

~

6d
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
178,-Ušteríte: 45,-
142,-Ušteríte: 37,-
125,-Ušteríte: 31,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
6d
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
193,-Ušteríte: €30,-
155,-Ušteríte: 24,-
135,-Ušteríte: 21,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
6d
OFFLINE v pokladni
223,-
179,-
156,-

v pokladni

Pokladňa
1 jazda
3 a viac dní vopred GOPASS e-shop
17,-Ušetríte: 5,-
13,-Ušetríte: 5,-
12,-Ušetríte: 3,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
0 - 2 dní vopred GOPASS e-shop alebo GOPASS POINT v stredisku
GOPASS Point
18,-Ušetríte: €4,-
14,-Ušetríte: €4,-
13,-Ušetríte: €2,-

Kúpiť online →

Gopass.sk
POKLADŇA v stredisku
22,-
18,-
15,-

v pokladni

Pokladňa
-

Ďalšie možnosti nákupu skipasov a lístkov

NOVINKA! Ušetrite na: gopass.sk pri kúpe 3 a viac dní vopred

— Prvý sneh —
Dospelý Junior2 Dieťa
Skipass od 13:00 28,- 22,- 19,-
Vratný skipas . . .
1 deň 39,- 32,- 27,-
vrát. do 3 hod. 8,- 7,- 5,-
Večerný --,- --,- --,-

→ 25. 12. 2017

— Hlavná sezóna —
Dospelý Junior2 Dieťa
Skipass od 13:00 34,- 27,- 24,-
Vratný skipas . . .
1 deň 46,- 37,- 32,-
vrát. do 3 hod. 8,- 7,- 5,-
Večerný 15,- 12,- 11,-

26. 12. 2017 → 3. 4. 2018

— Jarná lyžovačka —
Dospelý Junior2 Dieťa
Skipass od 13:00 28,- 22,- 19,-
Vratný skipas . . .
1 deň 39,- 32,- 27,-
vrát. do 3 hod. 8,- 7,- 5,-
Večerný --,- --,- --,-

4. 4. 2018 →
-

Celo-sezónne skipassy

NOVINKA! Ušetrite na: gopass.sk pri kúpe 3 a viac dní vopred

1. 11. 2017 → 30. 11. 2017
Skipass Dospelý Junior2 Dieťa
Celo-sezónny skipas 569,- 455,- 398,-

1. 12. 2017 →
Skipass Dospelý Junior2 Dieťa
Celo-sezónny skipas 600,- 480,- 420,-
Cenník: Prvý sneh

→ 25. dec. 2017

Cenník: Hlavná sezóna

26. dec. 2017 → 3. apr. 2018

Cenník: Jarná lyžovačka

4. apr. 2018 →


VYSVETLIVKY A UPOZORNENIA

GOPASS E-SHOP - Zvýhodnenú cenu lyžiarskeho lístka s kartou GOPASS získate po jeho nákupe cez internetový obchod na www.gopass.sk. Informácie o špeciálnych cenách, odmenách a obchodných podmienkach získate na www.gopass.sk alebo na infolinke 0850 122 155.
Využite tiež ponuku zvýhodnených pobytových balíkov so skipasom a s kartou GOPASS u ubytovateľov v regióne.

Záloha za KEY CARD je 2 €.

ZĽAVY 

Záujemca o prepravu za ktorúkoľvek zľavnenú cenu musí svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným  dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou. 

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. 
 • Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
 • Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 12 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
 • Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 • Nárok na Lístok „Junior“ majú osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 18 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 • Organizované SKUPINY nad 20 osôb - zľava 5%. (je potrebné predložiť zoznam osôb potvrdený pečiatkou organizácie). Zľava sa uplatňuje z offline cenníka na pokladni.

UPOZORNENIA

Všetky druhy lyžiarskych lístkov sú personalizované a neprenosné. Neoprávnene použitý lyžiarsky lístok bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí.

 • Kombinovanie zliav nie je možné.
 • Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho.
 • V prípade straty cestovného lístka sa náhrada cestovného neposkytuje.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien.
 • Držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS nemajú nárok na zľavnenú cenu skipasu zakúpeného cez GOPASS E-SHOP podľa obchodných podmienok GOPASS.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.
 • Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom.
 • Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a bielym kódexom.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. 
 • Úplné znenie zmluvných prepravných podmienok je k dispozícii na pracoviskách prepravcu t.j. v infocentre a v pokladniach na nástupných staniciach lanových dráh.
 • Na večerné lyžovanie platí len osobitný druh skipasov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.

Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho. Zmena cien vyhradená.

LÍSTOK VYDANÝ NA ZÁKLADE KARIET EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC JE PLATNÝ LEN SPOLU S TÝMITO KARTAMI. PRI KONTROLE PRACOVNÍKMI TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. SA DRŽITEĽ PREUKÁŽE TOUTO KARTOU, V OPAČNOM PRÍPADE SÚ KONTROLUJÚCI OPRÁVNENÍ LÍSTOK ZADRŽAŤ BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE.

V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách. V stredisku je možné pripoistiť sa na hory individuálne, prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. viac>

Akceptujeme platbu nasledovnými platobnými kartami:
EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod. Aktuálny stav prevádzky LD je denne aktualizovaný na www.jasna.sk. Bližšie informácie poskytneme v Informačnom centre Biela Púť, e-mail info@jasna.sk, tel. +421 907 88 66 44.