World Championships in plastic bag sledging!

Výsledková listina Speed Bag Race

Kategória

Deti A (5-6rokov)

Deti B (6-12rokov)

Deti C (12-18rokov)

Dospelí D

Tímy T

1. 

MARUŠKA Mathias 

PILOPOTŇÁK Alex

HANZEL  Jakub

KASANICKÝ Patrik

MARTKOŠI

2. 

DINDA Tomáš

JALOVČÍK Adam

KRAJČÍROVÁ Katka 

ŠKORICOVÁ Renáta

DEMKÁČI

3. 

PESUKOV Ilia

SUAŇAVA Matej

KRIŠANDA Lukáš

JANKECH Filip

ZLATÍČKA


Come, have fun and become a world champion in plastic bag sledging. The competition is dedicated to both children and adults. All day competitions, fun, DJ music. Presented by the Tatra man.

Taking place in front of Happy End at Biela Put
the competition consists of four categories:

  • Children A - 0 – 6 years
  • Children B - 6-12 years
  • Children C - 12-18 years
  • Teams T – 3 members per team
  • Adults D – women and men over 18 years

Speed Bag Race Programme

9:00 - 12:00 Registration of competitors 10.00 Welcome with the Tatra man and competitors ´exercise 11.00 Tatra games – original prize winning competitions with the Tatra man 11.30 Tatra games – original prize winning competitions with the Tatra man 11.45 Turn out of competitors Setting up the Tatra campfire, Tatra anthem, the oath of competitors and referees 

 

 

12.00 Start of competition
12.00 -12.20 Category Children A - 0 – 6 years
12.20 -12.40 Category Children B - 6-12 years
12.40 -13.00 Category Children C - 12-18 years
13.00 -13.20 Category Teams T – 3 members per team
13.20 -13.40 Category Adults D – women and men
13.40 -14.00 Freestyle 
14.00 Après Ski Programme in Champagne Bare
(DJ, Fashion Show, female dancers) 

Dôležité informácie:

Každá kategória je limitovaná na maximálne počet 30 pretekárov. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií prebehne po danej kategórii. Každý pretekár je povinný si igelit po skúšobnej jazde vyniesť. Každý pretekár je povinný igelit po finálovej jazde nechať v cieľovej časti. Zmena vyhradená!Vážení návštevníci,

nachádzate sa v prostredí Národného parku Nízke Tatry. Váš pohyb v súlade s Návštevným poriadkom Národného parku Nízke Tatry je možný len po vyznačených turistických a náučných chodníkoch.

Podujatie „Speed Bag Race“ sme pre Vás mohli pripraviť iba na základe osobitného povolenia ktoré vydal Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline na základe súhlasného stanoviska Správy Národného parku Nízke Tatry. Podľa tohto povolenia sa pri našom podujatí môžete pohybovať iba vo vymedzenom koridore. Prosíme Vás rešpektujte túto skutočnosť, neznečisťujte územie odpadkami, netrhajte rastliny vrátane ich plodov, nepremiestňujte prírodniny, najmä skaly, nerušte pokoj a ticho.

Porušením uvedených zákazov porušujete návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry a vystavujete sa nebezpečenstvu uloženia pokuty v blokovom konaní do výšky 66,38 € a v priestupkovom konaní až do výšky 3 319,39 €. 

Za pochopenie Vám ďakujeme a želáme príjemný čas na horách. 

Tatry mountain resorts, a.s.