It is possible to verify the operation of cableways HERE


PREVÁDZKA ZJAZDOVIEK V STREDISKU PODLIEHA VHODNÝM SNEHOVÝM PODMIENKAM.


INTERACTIVE MAP


SUMMER MAP

WINTER MAP