Bezpečnosť na zjazdovkách alebo čo všetko robíme preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne

Starostlivosť o zjazdovky je v našich lyžiarskych strediskách celoročná. Potom ako z tratí na jar zíde sneh, v stredisku prebiehajú povinné rekultivačné práce spojené s čistením od odpadkov, kameňov, dosievaním trávy, kosením, mulčovaním, čistením odrážok, kedy sa voľné kamene odnášajú, zapustené ostávajú, nezatláčajú sa späť. Počas zbierania kameniva sa vyzbiera približne 20 ton hrubého odpadu. Kamene sa používajú na spevnenie ciest a okrajov zjazdoviek alebo pri budovaní trativodov, spevnení okrajov tokov a vyrovnávaní nerovností.

Počas leta sa na zjazdovky ukladá seno. Tzv. mulčovanie je nastielanie mierne predsušeného sena. Tento rok sa na Chopok nastielalo cca 15 ton sena. Seno pôsobí ako hnojivo, nastlaná hmota sa postupne rozpadne čím sa zlepší obsah minerálnych živín v pôdotvorných procesoch. Proces tzv. mačinovania sa zas využíva v strmších svahoch, kedy prírodné geotextílie stabilizujú strmé svahy, spevňujú povrch a vytvárajú vhodné prostredie pre rýchly vývoj trávnatého porastu.


Bezpečnostné prvky na zjazdovke

So zlepšovaním bezpečnosti na zjazdovkách je spojených množstvo prvkov a dôkladných prípravných prác. Patrí k nim inštalácia bezpečnostných sietí rôznych typov, ako sú stacionárne siete -  FIS., ktoré garantujú bezpečnosť lyžiarov. Na osieťovanie tratí sa používajú typy „A“, ktoré sú najväčšie, ,,B“ o niečo menšie, ,,BC“ nižšie siete a v neposlednej rade sa používajú tzv. ,,oplôtky,,. Reflexné tyče sú ďalej inštalované do snehu v problémových miestach, kde vzniká predpoklad kolízie lyžiarov. Na vytyčovanie krajov zjazdoviek sa využívajú tyče s reflexnými páskami.

Taktiež sa inštalujú informačné, príkazové a zákazové značky či banery. V stredisku je umiestnených veľké množstvo bezpečnostných plotov, ktoré sú denne kontrolované pracovníkmi údržby, zasnežovania a SKI Patrolu. Ploty typu „A“ sú vyššie, dá sa s nimi manipulovať a v stredisku je umiestnených približne 800 m. V rozsahu okolo 200 m sú inštalované nižšie siete typu „B“ a oplôtky majú celkovú dĺžku približne 1 200 m. Laná a stužky (cca 1 500 m), sa umiestňujú nad traverzami (napríklad Luková – Rovná hoľa), tie sú určené predovšetkým pre freeriderov, aby vedeli, že je pred nimi priepasť alebo lyžiarska cesta. 300-500 ks signalizačných bambusových tyčí, vymedzuje priestor zjazdovky. Zhruba 400 matracov je upevnených na stĺpoch a všetkých pevných prekážkach na zjazdovkách. 


SKI PATROL – Biela polícia na lyžiach

K špecifickej zložke zaisťujúcej bezpečnosť na zjazdovkách patria pracovníci SKI Patrol. Hlavnou úlohou SKI Patrol hliadky je okrem bezpečnosti na svahoch aj kontrola značenia a kompletnosť bezpečnostných prvkov. Všetky pevné prekážky ako snežné delá, tyče a podpery na aj v tesnej blízkosti zjazdoviek sú opatrené bezpečnostnými matracmi. Rizikové miesta sú vyznačené sieťami a bannermi. Zjazdovky máme označené podľa  STN 01 8027. Na zasnežovacích delách alebo na tyčiach je  nainštalované označenie zjazdoviek, kde je na kruhových značkách, ktoré majú farbu podľa obtiažnosti zjazdovky číslo a názov zjazdovky. Na hlavných križovatkách sú orientačné mapy a smerovky k jednotlivým tratiam. Všetky umelo vytvorené prekážky na alebo povedľa zjazdoviek sú obalené matracami alebo zabezpečené bezpečnostnými sieťami.

Členovia SKI Patrol kontrolujú aj správanie sa lyžiarov pohybujúcich sa na zjazdovkách. Zároveň radia a dohliadajú na dodržiavanie základných pravidiel bezpečného pohybu po zjazdovkách. Každý lyžiar má ovládať BIELY KÓDEX, teda pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. SKI Patrol upozorňuje na dodržiavanie Bieleho kódexu, napomína a zastavuje agresívnych lyžiarov, ktorí svojou bezohľadnou jazdou ohrozujú okolie. SKI Patrol sú vzorom ostatným a šíria osvetu medzi lyžiarmi.

SKI Patrol denne lyžiarov upozorňuje, aby nestali v strede zjazdovky, aby snowboardisti nesedeli za terénnymi nerovnosťami a aby skialpinisti, ak už traverzujú zjazdovku, využívali kraj zjazdovky v zástupe za sebou. Lyžiari od skipatrolu často požadujú, zákroky pri zrážkach, aby vyriešili postih pre lyžiara, ktorý je príčinou ich zrážky. K tomu však právomoci SKI Patrol nemá, vie len prípad zdokumentovať a dať doporučene na riešenie legislatívnym spôsobom.

Na Slovensku nie je žiadna legislatívna podpora vyžadujúca pohyb takejto „lyžiarskej polície“ na svahoch, napriek tomu to v našich strediskách mame zriadené, pretože to vnímame ako ďalší krok k zlepšeniu kvality ponúkaných služieb a vyššej bezpečnosti, ktorá je prvoradá. Pracovníci SKI Patrolu uzatvárajú zjazdovku a ako poslední sa spolu s horskou službou zlyžujú svahy, ,,opozdilcov“ usmernia a informujú o tom, že po skončení prevádzky po 16. hodine sa začínajú zjazdovky upravovať ratrakmi a je potrebné opustiť stredisko. K najnovším úlohám SKI Patrol patrí kontrola nosenia prilieb.


Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách podporujú výzvu pripojenia sa k Bielemu kódexu spísanému Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS), kde sú pri niektorých štátoch (od 15. 12. 2015 aj SR) ukotvené pravidlá nosenia ochranných prvkov = prilby v zákone. Plne túto myšlienku nosenia prilieb podporujeme a všetkým naším lyžiarom odporúčame. Prilba môže v mnohých prípadoch zabrániť úrazu a v niektorých prípadoch odvrátiť aj smrť. Zvlášť si uvedomujeme, že malé deti sú na svahoch vystavené prípadným nedisciplinovaným a bezohľadným lyžiarom a preto apelujeme na rodičov, aby svoje deti chránili pred prípadnými úrazmi aj takouto formou, ako je kvalitná lyžiarska prilba. Rovnako upozorňujeme všetkých lyžiarov, že prilba je dôležitá súčasť lyžiarskeho výstroja, a preto by ju vo vlastnom záujme nemali zanedbávať.

Naša skúsenosť hovorí, že každý jeden lyžiar si muší byt vedomý toho, že ak investuje do svojho lyžiarskeho výstroja a kompletnej výbavy, ktorú má mať na svahu, nebude musieť znášať následky úrazov v takej miere, v akej by ho to postihlo, ak by na svah išiel nepripravený, to znamená bez znalosti základných pravidiel Bieleho kódexu.