JASNÁ NÍZKE TATRY

Plán rozvoja najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku 

Jasná bola vždy centrom lyžovania na Slovensku vzhľadom na skvelý prírodný potenciál, ktorý však dopĺňali zastarané prepravné technológie a akútna potreba radikálnej modernizácie služieb. Pred desiatimi rokmi sa naštartovala modernizácia strediska formou masívnych investícií a Jasná sa stala najmodernejším horským strediskom v strednej Európe. Rozvoj ale nekončí a Jasná má ďalšie plány do budúcna. V tejto podstránke nájdete informácie o plánovaných projektoch. 

Všetky predstavené projekty v tejto prezentácii sú v štádiu zámeru rozvojových plánov spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR), a.s. v lokalite lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry, Chopok Sever a Chopok Juh v horizonte nasledujúcich rokov. Návrhy investičných projektov sa týkajú predovšetkým rozvoja reštauračných služieb a ubytovacích kapacít, rozširovania ponuky dopravných zariadení a zvyšovania komfortu zjazdoviek, ako aj dobudovania a skvalitňovania infraštruktúry a doplnkových služieb. Uvedené projekty nemajú zatiaľ vydané požadované povolenia, sú v rôznych fázach prípravy a podliehajú prísnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA a ďalším zákonom stanoveným postupom.