12.7.2014, Demänovská Dolina, Jasná

Pod Chopkom sa bude oslavovať

V sobotu 12. júla 2014 oslávi obec Demänovská Dolina už svoj piaty krížik. Zásluhu na tom má aj jeden z jej otcov, speleológ a priekopník turistiky v Nízkych Tatrách Alojz Lutonský, ktorý ako prvý prišiel s myšlienkou založiť túto obec. 

V Jasnej sa to cez víkend bude hemžiť pamätníkmi a významnými osobnosťami, ktoré sa pričinili o vzostup obce. V posledných desiatkach rokov sa Demänovská Dolina stala jedným z najvýznamnejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom a Európskom meradle. Okrúhle výročie obce príde osláviť aj držiteľ prestížnej ceny OTO, moderátor Andrej Bičan a spevák Peter Stašák.

Vrcholom podujatia však bude odhalenie pamätnej tabule Alojzovi Lutonskému, ktorý už v 70. rokoch prišiel s myšlienkou vybudovať v Pavčinej Lehote celoslovenský pamätník jaskyniarov.  

Alojz Lutonský stál aj pri zrode prvej sedačkovej lanovky z Jasnej na Chopok, ktorá v roku 1957 prepojila obe strany druhej najvyššej hory Nízkych Tatier. „Už keď sme chceli preklenúť Chopok zo severu na juh lanovkami, považovali sme to za nemožné. Nakoniec sme boli prví v Európe. Keby sa výstavba nekomplikovala, mohli sme byť prví na svete," povedal v jednom z posledných rozhovorov v 90. rokoch minulého storočia Alojz Lutonský. Lanovku vyradili z prevádzky 24. júla 1997 z technických dôvodov v čase, keď jej autor ukončil svoju životnú púť ako jeden z posledných príslušníkov medzivojnovej generácie jaskyniarstva na Slovensku.