2. Nature & Sports EURO’MEET

2.- 4. október 2013

REGIÓN TATRY

Liptovský Mikuláš

 

CIELE

Nature & Sports Euro'Meet vytvára možnosť :

  • Prezentovať spoločnú európsku kultúru outdoorových športov.
  • Prezentovať prenos skúseností zdieľaním úspechov a neúspechov.
  • Prezentovať štruktúru Európkej siete outdoorových športov a ich aktérov.
  • Prispieť k zaradeniu outdoorových športov do európskych verejných štruktúr v oblasti športu, cestovného ruchu a životného prostredia.

 

 

PROGRAM

 

Témy seminárov :

  • Téma semináru č. 1 -  “ Outdoorové športy v chránených prírodných oblastiach ”
  • Téma semináru č. 2 -  “ Vzdelávanie a výučba outdoorových športov 
  • Téma semináru č. 3 “ Byť šťastný, byť zdravý – byť outdoor (v prírode) 
  • Téma semináru č. 4 - “ Trvalý regionálny rozvoj a outdoorové športy 

Viac informácií na www.nature-sports.eu