Nové zasnežovacie body, pribudne 5km zasnežovaných trás, spolu 388 zasnežovacích bodov na severe a juhu

Umelé zasnežovanie najhornejšieho úseku strediska
až na Chopok do výšky 2004 m n.m.: zjazdovka Pretekárska 1b, dĺžka 650 m

Spolu viac ako 20 km /80,5% umelo zasnežovaných lyžiarskych tratí na SEVERNEJ STRANE CHOPKA!

Na južnej strane Chopka prebieha v súčasnosti modernizácia - prebudovanie už existujúceho systému zasnežovania na výkonnejší a výstavba nového umelého zasnežovania na ďalších tratiach v stredisku až po vrchol Chopka do výšky 2003 m n.m.

Spustenie do prevádzky: zima 2012/2013