Modernej kabínkovej lanovke Funitel smerujúcej na Chopok sa skracovalo dopravné lano. Počas pravidelnej jesennej technickej údržby sa 9 km dlhé lano skracovalo o 8 metrov.

Špecifická vec skracovania dopravného lana sa robí výnimočne raz za 3 až 10 rokov. Technická odstávka lanoviek potrvá do 27. novembra. Tri lanovky zo severnej strany a 2 lanovky z južnej strany Chopku budú v prevádzke pre návštevníkov Nízkych Tatier len počas víkendov. 


„Dopravné lano sa pri prevádzke naťahuje, tento prirodzený proces je najvýraznejší hlavne v prvých rokoch prevádzky lanovky. U bežnej lanovky je dĺžka lana cca od 3,4 - 4 km, obvykle sa skracuje o 4 metre, nakoľko lanovka Funitel visí na dvoch lanách jej dĺžka je 9 km, musí sa tretí rok prevádzky skrátiť dopravné lano o 8 metrov. Predpokladáme, že po tomto skracovaní sa už lano nebude naťahovať a bez ďalších zásahov vydrží 6 - 10 rokov“, uviedol riaditeľ lanových dráh v Jasnej Ján Štetka.


Skracovania lana je len jedným z mnohých technických komponentov na lanových dráhach, ktoré si vyžadujú pravidelnú technickú údržbu. V obsiahlom návode k obsluhe, údržbe a skúškam na lanových dráhach je podrobne opísané, čo všetko je nutné vykonávať ako udržiavať lanovky vo výbornom technickom stave, čo a kedy treba mastiť, vymieňať opotrebované, nastavovať, merať atď. Počas pravidelnej technickej údržby sa robí údržba trate, strojovní, motorov, vymieňa sa olej na prevodovkách a vykonávajú sa iné prepísané odborné práce.