JARNÁ TECHNICKÁ ÚDRŽBA LANOVIEK NA CHOPKU SA SKONČILA, LETO SA MÔŽE ZAČAŤ

Tak ako všetky stroje potrebujú občas svoju údržbu aj naše lanovky po dlhej zimnej sezóne, ktorá trvala až 145 dní, potrebujú pravidelnú jarnú technickú kontrolu. Tá je dôležitá z dôvodu funkčnosti, ale najmä bezpečnosti prevádzky lanovky.

Hneď ako skončila zimná sezóna sa naši lanovkári pustili do kontroly. V obsiahlom návode v zmysle Pokynov na obsluhu, údržbu a skúšky na strojnomechanickej a elektrickej časti technologických zariadení lanových dráh, je podrobne opísané, čo všetko je nutné vykonávať ako udržiavať lanovky vo výbornom technickom stave, čo a kedy treba mastiť, vymieňať opotrebované, nastavovať, merať atď. Počas pravidelnej technickej údržby sa robí údržba trate, strojovní, motorov, vymieňa sa olej na prevodovkách a vykonávajú sa iné predpísané odborné práce. 

Ako prvé sa na všetkých lanovkách kontrolovalo lano, či nie je poškodené. Na všetkých podperách sa kontrolovali kladky. Na lanovke Funitel (A1) máme spolu 416 kladiek, prekontrolovať ich je namáhavý proces z dôvodu, že lano na každej podpere je potrebné zdvihnúť pomocou špeciálneho navijaka a všetky kladky potom prezrieť a premazať. Okrem mazania a doťahovania skrutiek sa vykonávali aj špeciálne kontroly merania a revízie, na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti  a bezporuchovosti  zariadení  počas celej doby trvania nadchádzajúcej letnej sezóny. 


Na pravidelnej jarnej technickej údržbe na lanovke Priehyba – Chopok pracovalo 15 zamestnancov lanových dráh, minulo sa 36 kg špeciálneho maziva,  vymenilo sa 50 ks ložísk a počas leta si opravu vyžiada ešte 6 kabín. 

Pravidelná jarná technická údržba prebiehala pod Chopkom počas pracovných dní v termíne od 7. do 25. mája. Lanovky na severnej a južnej strane sú od 26. mája v trvalej letnej prevádzke, denne od 8:30 – 16:00 hod. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!


VIAC FOTIEK Z ÚDRŽBY