SEVER A JUH CHOPKA SÚ OPÄŤ PREPOJENÉ LANOVKAMI
 
Súčasťou komplexného prepojenia Chopku Sever a Chopku Juh je tiež investícia do 15-miestnej kabínkovej lanovky v lokalite Kosodrevina - Chopok.
 
Výstavba bude ukončená v roku 2013 nakoľko výstavba lanovej dráhy je plánovaná do 2 etáp. Prevádzkyschopnou je lanová dráha už v zimnej sezóne 2012/2013 po realizácii I. etapy výstavby.
 
názov lanovky: KOSODREVINA - CHOPOK  typ: 15-MGD (15-miestna kabínková lanovka - gondola)
výrobca: DOPPELMAYR GMbH - Wolfurt
 
kapacita: 2800 osôb/hod., doba jazdy: 5,44 min.
dopravná rýchlosť: 6 m/s,  prevýšenie: 516 m, dĺžka: 1433 m
údolná stanica: 1488 m n.m.     vrcholová stanica: 2004 m n.m.
 
investor: Tatry mountain resorts, a.s.
začiatok výstavby: máj 2012 spustenie do prevádzky: zima 2012/2013

ČO BY VÁS MOHLO O NOVEJ LANOVKE ZAUJÍMAŤ:

 • umožní prevádzku pri rýchlosti vetra až do 90 km/hod.
 • má 18 (34) kabín typu CWA Omega IV-15 LWI pre 15 osôb
 • maximálny sklon trate 74,91°
 • výstavba lanovky je plánovaná do 2 etáp: I. etapa v roku 2012 - spustenie prevádzky lanovky, II. etapa v roku 2013 - dokončenie výstavby údolnej a vrcholovej stanice lanovky

V ÚDOLNEJ STANICI 15-miestnej kabínovej lanovky na KOSODREVINE bude

 • v budúcnosti horná stanica kabínovej lanovky KRÚPOVÁ - KOSODREVINA  (viď vizualizácia)

V HORNEJ STANICI 15-miestnej kabínovej lanovky na CHOPKU

 • bude v budúcnosti dobudovaná moderná panoramatická reštaurácia so slnečnou strešnou terasou (obnovená ROTUNDA)
 • horná stanica kabínkovej lanovky Funitel z Priehyby na Chopok (viď vizualizácia)

Lyžovačka v Jasnej tak už v túto zimu dostala nový rozmer. A je sa na čo tešiť !
Ďalšie informácie o výstavbe budeme postupne dopĺňať ...

16.8.2012
Montáž stožiarov 15-miestnej lanovky.
 
Kabína OMEGA IV-15 SI od výrobcu CWA constructions - rovnaký typ v trochu inom dizajne bude premávať už budúcu zimu na Chopku juh.

Vizualizácie projektu - FINÁLNE RIEŠENIE:

ETAPY VÝSTAVBY PREPOJENIA CHOPOK SEVER - CHOPOK JUH

0.etapa výstavby v roku 2011:
výstavba železobetónových staníc FUNITELu na  PRIEHYBE a na CHOPKU

I. etapa výstavby v roku 2012:

 • definitívne ukončenie stavby FUNITEL a jeho uvedenie do prevádzky
 • výstavba KLD 15 MGD KOSODREVINA – CHOPOK a jej uvedenie do prevádzky

II. etapa výstavby v roku 2013:

 • dokončenie výstavby KLD 15 MGD KOSODREVINA – CHOPOK
 • výstavba ROTUNDY na CHOPOKU a ukončenie výstavby na CHOPKU   

Ďaľšími  etapami  výstavby v nasledujúcich rokoch budú:

 • výstavba KLD KRUPOVÁ – KOSODREVINA a dostavba lokality KOSODREVINA
 • výstavba KLD LÚČKY – PRIEHYBA a dostavba lokality PRIEHYBA
 • výstavba lokality KRUPOVÁ

VZHĽADOM NA PREBIEHAJÚCU VÝSTAVBU V STREDISKU, PROSÍME TURISTOV, ABY REŠPEKTOVALI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ZÁKAZ VSTUPU NA ÚZEMIE STAVBY KVÔLI  BEZPEČNOSTI A ZACHOVANIU PLYNULOSTI PRÁC. ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.