HLAVNÍ PARTNERI

VIP PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Projekt vzdelávania spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.