„Nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde“.... spieva sa v známej pesničke. 
Ani vy sa už neviete dočkať zimy tak ako my?

Ku kvalitnej lyžovačke neodmysliteľne patrí umelé zasnežovanie zjazdoviek, ktoré pomáha stredisku k predĺženiu zimnej sezóny a skvalitneniu podmienok pre lyžiarov. V prvom diely nášho seriálu vám popíšeme ako prebieha zasnežovanie, technika zasnežovania a servisné úkony zasnežovacích systémov. Pre bezporuchové fungovanie zasnežovacieho systému je v prvom rade potrebná riadna údržba po a pred zimou, zameraná na netesnosti a výmenu pokazených dielov, aby v zime všetko fungovalo bezporuchovo. Pri tlakových skúškach to u nás na jar vyzerá, ako pri polievaní veľkej záhrady ;)

V Jasnej sa spoliehame na vysokotlakový systém, kde v zemi vedieme vodu a vzduch, aby sme nakoniec v jednej zo 437 tyčí zmiešali a striekali sneh v požadovanej kvalite. Tyče sú vybavené elektrickým ohrevom. Štandardne môžete v zime počuť fúkať vzduch, aby sa z hlavice vyfúkali kondenzované pary a vyčistili sa trysky, potom sa vpúšťa voda zmiešavaná so vzduchom a nakoniec iba vzduch, aby neostala v hlavici žiadna voda, ktorá by tam pri silných mrazoch zamrzla. Zaujímavosťou je, že elektrická energia, ktorá sa spotrebovala na výrobu technického snehu počas minulej zimy, by stačila na celoročnú spotrebu pre 150 rodín, čo je celoročná spotreba pre jednu stredne veľkú dedinku.

 

"Črevá“ snežného systému sú schované pod zemou. Pozostávajú z elektronicky ovládaných ventilov, ktoré namiešajú vodu a vzduch v požadovanom pomere. Záleží od teploty vzduchu, teploty vody, vlhkosti vzduchu, nadmorskej výšky, smere vetra, ako aj od toho, aký sneh je potrebný (napr. do základnej vrstvy treba viac vody).
V tzv. „črevách“ zasnežovania sa nachádzajú elektrické rozvody, ktoré sa napájajú na ventil a komunikujú s velínom, ktorý vďaka najmodernejšej technike zachytí aj najmenšie problémy. 

„Mozog“ celého zasnežovania nazývame velín. Plne automatický systém umožňuje pre vybraný úsek alebo vybranú tyč vopred nastaviť teplotu spúšťania striekania, smer a silu vetra, pri ktorom je efektívne striekanie a dôraz na kvalitu snehu. 350 tyčí na severnej strane Chopku dokážu obsluhovať 2 chlapi. Jeden technický pracovník kontroluje  výkon a samotnú prácu systému z riadicej stanice a druhý pracovník na skútri v teréne manuálne kontroluje, či kvalita snehu odpovedá navoleným parametrom. Nenáročná  obsluha a možnosť vysnežiť úseky zjazdoviek podľa požiadaviek sú najväčšou výhodou automatického vysokotlakového systému, do ktorého sme investovali nemalé financie. Výhodou Jasnej je, že už 16 rokov využívame 1 dodávateľa, a tak je zaručená kompatibilita systému s najnovšími prvkami.