... začína sa v našich horských strediskách rekultivačný proces. Cieľom je, aby naši lyžiari lyžovali na zasnežených lúkach bez kameňov a po kvalitne upravenej zjazdovke. 

Úpravy na zjazdovke  sa robia na základe posúdenia sklonu terénu, nadmorskej výšky, geologického podložia, stability terénu, charakteru a druhu biotopov. Takéto úpravy sa robia z veľkej časti ručne, ťažká strojová technika sa využíva len na hrubé práce. Povrch zjazdoviek sa jemnejšie planíruje, vyzbierajú sa kamene, ktoré sa odkladajú spolu zo zvyšnou zeminou, takzvaným humusovým pôdnym horizontom  nabok. Použijú sa neskôr, napríklad pri budovaní trativodov, spevnení okrajov tokov, vyrovnávanie nerovností, prípadne sa uložia na okraj zjazdovky. Veľmi dôležité sú aj protierózne odrážky na odvedenie vody do vedľajších porastov. 


Keď sa na zemnú pláň navrství odložená zemina, začne sa povrch zatrávňovať. Následne na zjazdovku zasejeme zmes tráv, prikryjeme senom a v prípade strmých svahov prikryjeme seno aj geotextíliou, aby voda nič neodplavila. Následne trávu kosíme, cez leto planirujeme, aby stačilo čo najmenej snehu na zasneženie a mohli sme spustiť prevádzku čím skôr a zároveň, aby si klienti nepoškodili skĺznicu. Nad úrovňou lesa, kde stromy nerobia peknú scenériu a nebránia vo vyfukovaní snehu zo zjazdovky, používame snehové zábrany. Zábrany popri zachytávaní snehu na zjazdovku plnia aj funkciu vytyčovania zjazdovky, aby niekto nespadol do priepasti.

Keď ratrak s frézou prejde po snehu spracuje cca 10 cm snehu, ktorý nemá možnosť premrznúť, a tak sa bubny vytvoria závratnou rýchlosťou. Preto ratraky štartujú na zjazdovky, čím skôr po prevádzkovej dobe, aby sneh stihol stuhnúť do rána a aby ste si tam každé ráno našli vysnený Fresh Track. Keď v noci napadne viac ako 10 cm snehu, tak zjazdovky samozrejme upravujeme aj ráno pred prevádzkou. Často je to však o dileme: v spodnej časti zjazdovky je 30 cm snehu, tu ratrak zjazdovke ublíži a vyššie je 40 cm snehu, kde by pomohol, no vstupuje tam aj množstvo ďalších faktorov (druh snehu, vlhkosť snehu, zviazanosť snehu, množstvo lyžiarov, ktoré cez zjazdovku prelyžuje).


Keď ráno uvidíte pár centimetrov snehu, nie je to možné vždy ratrakovať, lebo často svah zbytočne rozryjete a v tom horšom prípade si vytvoríte hrudky a tých je veľmi ťažké sa zbaviť. Trochu iné je to na ľadovcoch (a aj vyššie položených strediskách v Alpách), kde množstvo ľadu produkuje chlad, ktorý dokáže zjazdovku v priebehu 10 minút premrznúť, keď slnko zájde za mrak a bubon, ktorý by ste minulú jazdu bez problémov rozrazili, vás vyhodí do vzduchu, lebo stvrdol.

Ďakujeme, veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové, priblížili sme Vám našu prácu a radi Vás privítame počas zimnej sezóny, ktorej sa už nevieme dočkať. Pre nedočkavcov uvádzame vylepšenia, ktoré Vás v zime v Jasnej čakajú a vyšli aj z vašich podnetov.