CENNÍK LETO 2018

platonosť cenníka od 20. 4. - 29. 11. 2018

Aj v letnej sezóne 2018 majú návštevníci lyžiarskeho strediska Jasná na výber. Svoj lístok si môžu kúpiť vopred cez e-shop GOPASS, v kamennej pokladni v stredisku a taktiež v samoobslužných pokladniach označených ako GOPASS POINT.


Nákup online 3 a viac dní vopredOnline 3 a viac dní vopred
www.gopass.sk

DospelíJunior
Senior
Deti
Obojsmerný pešiacky lístok *18 €15 12 
Jazda len HORE **15 €12 €11 
Jazda len DOLE ***13 €11 €

Nakupujte on-line na: www.gopass.sk

Zľavy a body za každý nákup s kartou GoPass.


Nákup v GOPASS POINToch v strediskuGOPASS POINT v stredisku

DospelíJunior
Senior
Deti
Obojsmerný pešiacky lístok *20 €16 13 
Jazda len HORE **17 €13 €12 
Jazda len DOLE ***14 €12 €10 

Nákup v pokladni v strediskuPokladňa v stredisku

DospelíJunior
Senior
Deti
Obojsmerný pešiacky lístok *22 €18 15 
Jazda len HORE **19 €15 €13 
Jazda len DOLE ***16 €13 €11 

Lístky sú vydávané na BEZDOTYKOVÝCH ČIPOVÝCH kartách - KEY CARDS, záloha za KEY CARD je 2 €.VYSVETLIVKY a UPOZORNENIA. Pozorne si prosím preštudujte vysvetlivky k cenníku lístkov počas letnej sezóny 2018 v Jasnej. Pre viac informácií a možnostiach zliav v programe GOPASS nás prosím kontaktuje telefonicky alebo osobne na niektorom z infocentier.

* Obojsmerný PEŠIACKY lístok Chopok (Sever + Juh): spiatočná jazda lanovkami v úseku Biela Púť alebo Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosodrevina - Krupová a rovnakou trasou späť. Z Chopku Juh platí na rovnakú trasu v opačnom smere.

• GOPASS e-shop: zvýhodnenú cenu lístka s kartou GOPASS získate po jeho nákupe prostredníctvom internetového obchodu na www.gopass.sk alebo

GOPASS MOBILE aplikácie.

• KOMBINOVANÉ LÍSTKY:

Platia na príslušný počet jázd lanovkou smerom  hore a spiatočná jazda sa realizuje károu.

VÝVOZ S PADÁKOM:

Podmienkou na kúpu lístka je preukázanie sa platným pilotným preukazom vydaným LAA SR alebo obdobnou organizáciou v inom štáte.

ZĽAVY:

Na čerpanie prepravy za zľavnenú cenu je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

• BEZPLATNÉ CESTOVNÉ:

Deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov).

DETI: osoby  vo veku 6 až 11,99 rokov.

JUNIOR: osoby majú osoby vo veku 12 až 17,99 rokov alebo držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

• SENIOR: osoby staršie ako 60 rokov veku a držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S.

Zľavy pre organizované skupiny: - 5% zľava z celkovej sumy. Platí pre organizované skupiny min. 20 osôb. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy.

UPOZORNENIA:

Všetky Lístky sú neprenosné. Lístky vydané na meno držiteľa sú neprenosné od okamihu ich vydania. Ostatné Lístky sa stávajú neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom).

Neoprávnene použitý bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí

· Lístky zakúpené na pokladni v stredisku (offline) platia 7 kalendárnych dní od zakúpenia.

· Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka

• Kombinovanie zliav nie je možné.

• Cena lístka nezahŕňa zálohu za lístok 2€, záloha sa vracia po jeho využití

• Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho.

• V prípade straty cestovného lístka sa náhrada cestovného neposkytuje.

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien.

• Cestujúci je povinný dodržiavať obchodné podmienky vydané spoločnosťou TMR, a.s.; prepravný poriadok, zelený kódex; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v horských strediskách (napr. TANAP, NAPANT) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.

• Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom.

• Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a zeleným kódexom.

• Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje.

• Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti

vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.

• Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2018 je k dispozícii na pracoviskách prepravcu t.j. v infocentre Biela Púť, v pokladniach na nástupných staniciach lanových dráh a na webovej stránke www.jasna.sk.

• Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok – Letná sezóna 2018. <s></s>

Vysvetlivky a upozornenia k cenníku

Lístky zakúpené offline (v pokladniach alebo infocentrách) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.


Platnosť cenníka od 20.4. 2018