Váš bezpečný výlet v Jasnej


OD 20.9. ZMENA

Vstup na lanovky v stredisku Jasná - JUH bude podmienený preukázaním sa o kompletnom očkovaní proti COVID-19.

LANOVKY A VLEKY

OD 13.9.2021 vstupujú do platnosti nové podmienky pri vstupoch do prevádzok, ktoré vyplývajú z aktuálne platného Covid Automatu

Pred vstupom na lanovky v celom stredisku Jasná je potrebné sa preukázať negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré prekonala za ostatných 180 dní.
Podmienka sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Vyššie uvedené sa bude od klientov požadovať od 6.9.2021 v zmysle aktuálne platného covid automatu schváleného vládou Slovenskej republiky. Klienti v horskom stredisku Jasná - juh a sever budú požiadaní o predloženie potvrdení pred nákupom lístkov na lanovku na pokladni a rovnako tak pred nástupom na lanovku.

Vstup do barov a reštaurácií bude rovnako podmienený preukázaním sa negatívnym testom, alebo očkovaním podľa podmienok vyššie.

 

Používajte rúško

Umývajte si ruky, používajte rukavice alebo dezinfekciu na ruky

Odporúčame dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť (min. 2 metre)

Dodržujte zvýšené hygienické opatreniaZákladné opatrenia pred vstupom do prevádzok

 • Vstup do prevádzok (klientské centrá, infocentrá, pokladne, obchody Tatry Motion) bude umožnený len 1 osobe na 15m2
 • Vstup do prevádzok bude umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šatkou, alebo šálom
 • Dodržujte 2m rozostupy medzi ostatnými osobami
 • Minimalizujte kontakty a nepodávajte si ruky
 • Použite dezinfekciu pred vstupom do prevádzky
 • Uprednostňujte platbu kartou
 • Dodržujte pokyny obsluhy

Vysvetlivky

 1. Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
  d) osoba do 12 rokov veku.
 2. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:
  a) osoba plne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Používajte rúško

Umývajte si ruky, používajte rukavice alebo dezinfekciu na ruky

Odporúčame dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť (min. 2 metre)

Dodržujte zvýšené hygienické opatrenia


Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; vyhlášky 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prevádzkovateľ je zároveň oprávnený nahliadnuť do týchto príslušných dokladov.

Ďakujeme, že spolu s nami dodržiavate opatreniaPoužívajte rúško

Umývajte si ruky, používajte rukavice alebo dezinfekciu na ruky

Odporúčame dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť (min. 2 metre)

Dodržujte zvýšené hygienické opatreniaKLIENTSKÉ CENTRUM BIELA PÚŤ
Telefónny kontakt
+421 907 88 66 44
E-mailový kontakt
Otváracie hodiny 
Po - Ne8:00 - 16:00

 

 

 

KLIENTSKÉ CENTRUM KRUPOVÁ
Telefónny kontakt
+421 911 85 63 91
E-mailový kontakt
Otváracie hodiny 
Po - Ne08.00 - 16:00

 

 

 


Všetky web-kamery

Sledujte živý prenos internetovej webkamery a objavujte strediská spoločnosti Tatry Mountain Resorts a.s.

Web-kamery →

Nové podmienky a pravidlá pred vstupom na lanovky a do prevádzok od 13.9.2021

VIAC INFO