Autom zo severnej strany Chopku v smere:

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ >
DEMÄNOVSKÁ DOLINA >
LÚČKY >
ZÁHRADKY >
BIELA PÚŤ >
CHOPOK

Parkoviská Chopok sever

Označenie

Lokalita

Kapacita

P1

Jasná

180 áut

P2 ****

Biela Púť

80 áut

P3 *

Záhradky

80 áut

Odstavná

plocha **

Záhradky

50 aút

P4

Lúčky

350 áut

P5

Pavčina Lehota

650 áut

VIP ***

Lanovka Grand Jet

60 áut

                   Autom z južnej strany Chopku v smere:

BANSKÁ BYSTRICA / BREZNO >
BYSTRÁ >
KRUPOVÁ >
CHOPOK

Parkoviská Chopok juh

Označenie

Lokalita

Kapacita

P1

Krupová

520 áut

P2

Trangoška

340 áut

P3

Srdiečko

90 áut

* P3 - parkovisko Záhradky je rozdelené na dve odstavné plochy. Jedna časť je v správe TMR, toto parkovisko je bezplatné. Druhá časť odstavnej plochy je v súkromnom vlastníctve a parkovanie na tejto ploche je spoplatnené.

** Odstavná plocha Záhradky - Odstavná plocha (parkovisko) na pravej strane dopravnej komunikácie v smere jazdy Liptovský Mikuláš - Jasná v lokalite Záhradky nieje vlastníctvom spoločnosti TMR a.s. preto je toto parkovisko spoplatnené. Prosíme našich klientov aby využívali odstavnú plochu na ľavej strane ktorá je bezplatná !

*** Parkovisko VIP  pri dolnej stanici kabínkovej lanovky Grand Jet je vyhradené pre akcionársky klub TMR, a. s. 


Vjazd a výjazd z parkoviska je regulovaný automatickým systémom so závorou. Po naplnení kapacity parkoviska sa závora automaticky uzatvorí. Pri výjazde z parkoviska sa závora otvára automaticky. Obsadenosť parkovísk je priebežne zobrazovaná na troch informačných tabuliach umiestnených pri príjazdovej ceste. Po naplnení parkovacích kapacít na parkoviskách P1, P2; a P3 pracovníci parkovacej služby prevádzajú odklon vozidiel návštevníkov strediska na parkovisko P4 Lúčky a v prípade veľmi vysokej návštevnosti aj na parkovisko P5 Pavčina Lehota.  

Prosíme vodičov, aby rešpektovali pokyny pracovníkov parkovacej služby.

Na parkoviskách P3 Záhradky, P2 Biela Púť a na Centrálnom parkovisku P1 NIE JE MOŽNÉ parkovanie a otáčanie AUTOBUSOV! Žiadame vodičov autobusov aby svojich cestujúcich vysadili /naložili na označených zastávkach SAD na Záhradkách alebo na otočke autobusov pod hotelom Grand. Doba státia je max 15 min. Parkovanie autobusov je možné na Parkovisku P4 LÚČKY, prípadne podľa pokynov obsluhy regulácie parkovísk. V prípade vysokej návštevnosti  a regulácie dopravy v Demänovskej doline  je NUTNÉ po vysadení cestujúcich autobusy zaparkovať na Záchytnom parkovisku P5 v Pavčinej Lehote na začiatku doliny. Parkovanie na parkoviskách P1; P2; VIP; P3; P4; a P5 v správe spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. je bezplatné. Za parkovanie na iných parkoviskách a odstavných plochách spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. nepreberá zodpovednosť.

  • žiadame o dodržiavanie dopravného a navigačného značenia
  • obzvlášť v prípade nepriaznivého počasia o používanie snehových reťazí
  • prosíme o opustenie parkovísk najneskôr do 21:00 hod., aby mohla byť vykonaná ich údržba

 

Na parkoviskách v stredisku (okrem parkoviska P5) nie je povolené parkovanie AUTOBUSOV, KARAVANOV, a NÁKLADNÝCH VOZIDIEL. Zákaz platí aj mimo prevádzkovej doby strediska.