Główni partnerzy

VIP partnerzy

Partnerzy medialni

Projekt edukacyjny TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.