WYBIERZ TYP LEKCJI

Klienci mogą wybrać z naszych produktów taki typ lekcji, który najlepiej odpowiada ich poziomowi i umiejętnościom technicznym na podstawie zalecenia naszych instruktorów lub zgodnie z własną opinią.

Oferujemy lekcje grupowe i indywidualne:

Kupuj on-line na: www.gopass.sk

Zniżki i punkty za każdy zakup z kartą GoPass