Главные партнеры

VIP партнеры

Медиа Партнеры

Projekt vzdelávania spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.