Pretek od Tatier k Dunaju je 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6, 9 až 12 členné družstvá vyštartovali z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia a bežia non-stop dňom aj nocou. Na druhý deň poobede dobehli do cieľa preteku na nábreží Dunaja v Bratislave. Vždy beží len jeden člen družstva a ostatní sa presúvajú autami na ďalšie odovzdávky štafety. Každý člen družstva odbehne minimálne 3 úseky. Pokiaľ je v družstve menej ako 12 členov, tak bežci absolvujú viacero úsekov ako 3. Poradie bežcov je dopredu presne stanovené a nesmie sa meniť.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: Štafetový beh 345 km „Od Tatier k Dunaju“ Jasná – Bratislava
Termín: 16. - 17.8.2014
Štart preteku: parkovisko pred Hotelom Grand v Demänovskej doline
Cieľ: Tyršovo nábrežie v Bratislave
Dĺžka trate: 345 km
Trať: 95% trate je po asfalte, cesty 2. a 3. triedy
Prevýšenie: prírastok cca 3 445 m / strata cca - 4 355 m

Kategórie:

A) ALL 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia
B) ŽENY 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti
C) MIX 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti (počet žien musí byť rovnaký alebo vyšší ako mužov)
D) ELITE 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a pohlavia (priemerný nahlásený čas členov tímu na 10 km je max. 38 minút)
E) ULTRA 6-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia (ultramaratón)

Formát preteku

Beh od Tatier k Dunaju je pretek tímov, nie jednotlivcov. Do preteku sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy zastupované svojím kapitánom. Kapitán zodpovedá voči organizátorom za členov svojho tímu. Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej dĺžky a obtiažnosti. Všetky úseky sú v dĺžke 7 až 11 km. V prípade 12-členného tímu, každý člen tímu odbehne štafetovým spôsobom 3 úseky. Pri menšom počte členov tímu odbehnú niektorí bežci 4 úseky. Tímy v kategórii E) ULTRA sú zložené zo 6 členov a každý člen absolvuje v preteku 6 úsekov.

Organizátor podrobne charakterizuje každý úsek trate - mapka, obrázok odovzdávky, výškový profil trate, slovná charakteristika, obtiažnosť úseku, v akej časti dňa sa beží a pod. Tento popis v tlačenej forme si prevezme kapitán tímu. Aktuálny itinerár celej trate a jednotlivých úsekov dostane každý tím v predstihu pred štartom, aby si mohol úseky naštudovať.

Kapitán tímu je povinný nahlásiť organizátorom v prihláške najlepší čas jednotlivých členov tímu dosiahnutý na ľubovoľnej 10 km trati (nie starší ako 2 roky). Po zrátaní časov nesmie byť priemerný čas členov tímu na 10 km viac ako 60 minút. V praxi to znamená, že tím by mal byť podľa odbehnutých časov členov tímu schopný odbehnúť pretek za max. 36 hodín. V Kategórii D) ELITE je tento priemerný čas členov tímu na 10 km max. 38 min.

Na základe nahlásených časov na 10 km a poradia, v akom členovia tímu bežia, organizátor vykalkuluje predpokladaný čas dobehu do cieľa, s ohľadom na rôzne dĺžky úsekov a prevýšenie, a určí čas štartu tímu.

Štart tímov je 16.8.2014 od 8:00 do 14.00 hod.

Predpokladaný čas dobehu do cieľa je 17.8.2014 od 13:00 do 20:00 hod.

Výsledný čas preteku sa meria kontinuálne, bez zastavenia, od momentu štartu prvého člena tímu až po prebehnutie cieľom bežca bežiaceho záverečný úsek. Organizátor zabezpečuje oficiálne meranie len výsledného času. Priebežné výsledky na jednotlivých úsekoch organizátor negarantuje, pokiaľ sú priebežné výsledky zverejňované, ide len o neoficiálne, orientačné časy.  Kapitán tímu má k dispozícii kartu tímu, do ktorej zapisuje priebežné časy svojho tímu.

Maximálny celkový čas preteku je 36 hod. Trať bude po stanovenom čase na jednotlivých úsekoch postupne zatváraná. Po zatvorení jednotlivých úsekov môže tím pokračovať v behu do cieľa, ale už mimo oficiálneho preteku.