Vyhodnotenie

Mená výhrecov nájdete na strediskovom webe, po každom vyhodnotení. 

Vyhodnotenie Priebežných výhier

16.01.2018 - Matej Košecký, Marek Korený

23.01.2018 - Renáta Gresová

30.01.2018 - Milan Hrivniak, Martin Duriančik, Branislav Drgoňa