Majstrovstvá sveta v spúšťaní sa na igelitoch !

Výsledková listina Speed Bag Race

Kategória

Deti A (5-6rokov)

Deti B (6-12rokov)

Deti C (12-18rokov)

Dospelí D

Tímy T

1. 

MARUŠKA Mathias 

PILOPOTŇÁK Alex

HANZEL  Jakub

KASANICKÝ Patrik

MARTKOŠI

2. 

DINDA Tomáš

JALOVČÍK Adam

KRAJČÍROVÁ Katka 

ŠKORICOVÁ Renáta

DEMKÁČI

3. 

PESUKOV Ilia

SUAŇAVA Matej

KRIŠANDA Lukáš

JANKECH Filip

ZLATÍČKA


Skvelá zábava a možnosť stať sa Majstrom sveta v disciplíne spúšťanie sa na igelitoch. Pretek určený pre deti aj dospelých. Počas celého dňa veľa súťaží, zábavy, DJ music, moderoval Tatranec. 

Pred Happy Endom na Bielej Púti
sa s
úťažilo v piatich kategóriách :

  • Deti A - 5 – 6 rokov
  • Deti B - 6-12 rokov
  • Deti C - 12-18 rokov
  • Tímy T - 3-členné tímy
  • Dospelí D - ženy a muži nad 18 rokov

Program Speed Bag Race

10:00 - 11:45 Registrácia pretekárov
10:00 - 11:00 Tatranské hry s Tatrancom
o skvelé výhry
11.45 Nástup všetkých pretekárov, 
Zapálenie Tatranskej fatry, Tatranská hymna,
sľuby pretekárov a rozhodcov. 

12.00 Začiatok preteku
12.00 -12.20 Kategória Deti A - do 6 rokov
narodení medzi: 3.1.2010 a 3.1.2009 vrátane
12.20 -12.40 Kategória Deti B - 6-12 rokov
Narodení medzi: 4.1.2009 a 3.1.2003 vrátane
12.40 -13.00 Kategória Deti C - 12-18 rokov
Narodení medzi: 4.1.2009 a 3.1.1997 vrátane 
13.00 -13.20 Kategória Tímy T - 3ja členovia tímu
dobrovoľní traja členovia prihlásení do jedného tímu 
neobmedzený dátum , pohlavie, rodinný vzťah
13.20 -13.40 Kategória Dospelý D - muži a ženy
narodení do 2.1.1997 ( čiže starší ako 18rokov)
13.40 -14.00 Freestyle 
14.00 Après Ski Program v Champagne Bare 
(DJ, Fashion Show, tanečnice) 

Dôležité informácie:

Každá kategória je limitovaná na maximálne počet 30 pretekárov. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií prebehne po danej kategórii. Každý pretekár je povinný si igelit po skúšobnej jazde vyniesť. Každý pretekár je povinný igelit po finálovej jazde nechať v cieľovej časti. Zmena vyhradená!Vážení návštevníci,

nachádzate sa v prostredí Národného parku Nízke Tatry. Váš pohyb v súlade s Návštevným poriadkom Národného parku Nízke Tatry je možný len po vyznačených turistických a náučných chodníkoch.

Podujatie „Speed Bag Race“ sme pre Vás mohli pripraviť iba na základe osobitného povolenia ktoré vydal Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline na základe súhlasného stanoviska Správy Národného parku Nízke Tatry. Podľa tohto povolenia sa pri našom podujatí môžete pohybovať iba vo vymedzenom koridore. Prosíme Vás rešpektujte túto skutočnosť, neznečisťujte územie odpadkami, netrhajte rastliny vrátane ich plodov, nepremiestňujte prírodniny, najmä skaly, nerušte pokoj a ticho.

Porušením uvedených zákazov porušujete návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry a vystavujete sa nebezpečenstvu uloženia pokuty v blokovom konaní do výšky 66,38 € a v priestupkovom konaní až do výšky 3 319,39 €. 

Za pochopenie Vám ďakujeme a želáme príjemný čas na horách. 

Tatry mountain resorts, a.s.