WYBIERZ TYP LEKCJI


Klienci mogą wybrać z naszych produktów taki typ lekcji, który najlepiej odpowiada ich poziomowi i umiejętnościom technicznym na podstawie zalecenia naszych instruktorów lub zgodnie z własną opinią.

Oferujemy lekcje grupowe i indywidualne: