WYBIERZ TYP LEKCJI

Klienci mogą wybrać z naszych produktów taki typ lekcji, który najlepiej odpowiada ich poziomowi i umiejętnościom technicznym na podstawie zalecenia naszych instruktorów lub zgodnie z własną opinią.

Oferujemy lekcje grupowe i indywidualne:

Jasná jest od 13.3.2020 do odwołania zamknięta.

VIAC