ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TRASACH NARCIARSKICH

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY – Każdy narciarz i snowboardzista (zwany dalej „narciarz”) powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

2. PANOWANIE NAD PRĘDKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY  – Każdy narciarz musi być świadom sytuacji i tego, co dzieje się przed nim. Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, pogody, a także ilości narciarzy na stoku.

3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY - Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.

4. WYPRZEDZANIE - Wyprzedzanie może odbywać się zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

5. PRZEJAZD I KRZYŻOWANIE TORÓW JAZDY - Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie innych.

6. ZATRZYMANIE SIĘ - Narcierz nie może zatrzymywać się i stać bez powodu na trasie zjazdowej, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE - Narciarz powinien podchodzić i schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy.

8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW NARCIARSKICH – Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach oraz zasad zachowania na trasach narciarskich określonych przez zarządcę tras narciarskich.

9. UDZIELANIE POMOCY - Gdy dojdzie do wypadku na stoku, narciarz jest zobowiązany do udzielenia w miarę swoich możliwości pomocy oraz niezwłocznego powiadomienia o wypadku zarządcy tras narciarskich i/lub Górskiego Pogotowia Ratunkowego i/lub inną uprawnioną osobę (pogotowie narciarskie, organ władzy publicznej), pozostać w miejscu wypadku do czasu udzielenia pomocy przez uprawnionego pracownika ośrodka narciarskiego i/ lub Górskiego Pogotowia Ratunkowego.

10. BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU NARCIARSKIEGO - Narciarz może używać sprzętu narciarskiego, tylko w stanie i w sposób, w który producent daje gwarancję bezpieczeństwa oraz zabezpieczonego przed samowolnym odpięciem się narty lub innego elemetu wyposażenia.

11. SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – Narciarz poniżej 15 roku życia ma obowiązek jazdy na stoku w dobrze zapiętym kasku narciarskim chroniącym głowę.

12. IDENTYFIKACJA TOŻSAMOŚCI - Jeśli doszło do wypadku na stoku, każdy uczestnik, lub świadek wypadku ma obowiązek podać podstawowe informacje o sobie Górskiemu Pogotowiu Ratunkowemu, pogotowiu narciarskiemu, organom władzy publicznej lub pracownikom ośrodka.

13. WEJŚCIE NA STOKI NARCIARSKIE -  W czasie otwarcia tras narciarskich może wejść na trasę inna osoba niż narciarz oraz osoba świadcząca pomoc poszkodowanemu, tylko za zgodą zarządcy ośrodka. Przed i po skończeniu pracy urządzeń transportowych jest zabronione - istnieje niebezpieczeństwo zranienia od maszyn poprawiających trasy, zwłaszcza nawijaków z rozwiniętymilinami!

14. DZIAŁALNOŚĆ ZORGANIZOWANA (NAUKA NARCIARSTWA/SNOWBOARDINGU) – Osoba, która organizuje zajęcia narciarskie na stoku ma obowiązek zapewnienia, aby osoba poniżej 15 roku życia poruszała się po stoku w kamizelce odblaskowej lub posiadała odzież z elementami odblaskowymi.

15. PIERWSZE LEKCJE NARCIARSTWA / SNOWBORDINGU Pierwsze lekcje nauki jazdy na nartach / snowboardzie (tzn. nauka przy której narciarz nie korzysta z wyciągów, ewent. urządzeń transportowych, a w trakcie nauki następuje wielokrotne wchodzenie piechotą na dany odcinek stoku) muszą odbywać się poza niebezpiecznymi (nieodpowiednimi) miejscami, którymi są: trasy narciarske nr 2b Májová Priehyba–Jasná, 12a Jelení Grúň, 34b Panoráma Predné Dereše-Kosodrevina, 34c Panoráma Chopok-Predné Dereše, powierzchnia górnych 100 m zjazdovky č.13 Biela Púť oraz dolnych 200 m tras zjazdowych: nr 13 Biela Púť, trasa zjazdowa nr 10 Vrbická, trasa zjazdowa nr 5 Turistická, trasa zjazdowa nr 11 FIS, trasa zjazdowa nr 12 Jelení Grúň a trasa zjazdowa nr 1a Pretekárska Luková-Priehyba.

16. REKLAMA I DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NA STOKACH  - Bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego obowiązuje zakaz wykorzystania tras narciarskich i terenów kończących trasy narciarskie w celach reklamowych (np. umieszczanie straganów, przedmiotów reklamowych i innych). Bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego obowiązuje zakaz wykonywania działalności handlowej na trasach narciarskich i terenach kończących trasy narciarskie.

Każdy gość ośrodka narciarskiego ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad korzystania z trasy narciarskiej oraz zasad zachowania na stoku. Wchodząc na stok narciarski i/lub korzystając z górskich urządzeń transportowych, zasady i wytyczne stają się dla każdego wiążące.

Tatry mountain resorts, a.s. jako zarządca ośrodka zastrzega sobie prawo, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad i wytycznych określonych w Białym Kodeksie lub w ogólnym regulaminie, po uprzednim ostrzeżeniu zakazać osobie naruszającej zasady i wytyczne wejścia na stoki narciarskie, a jednocześnie uniemożliwić jej w tym dniu korzystanie z górskich urządzeń transportowych poprzez zablokowanie karnetu narciarskiego.


Zakwaterowanie w Jasnej

Zatrzymaj się w przyjemnym górskim otoczeniu Tatr Niskich. Kolejki linowe są wliczone w cenę.

Zakwaterowanie w Jasnej →