Skialpinizm w Jasnej

Ośrodek Jasna jest propagatorem wszystkich sportów zimowych, które przynoszą radość sercu.


Oferuje piękne trasy do uprawiania skialpinizmu, kusząc miłośników tego pięknego sportu. Podczas wypraw skiturowych prosimy o przestrzeganie zasad, aby uniknąć wypadków i móc cieszyć się tylko najpiękniejszymi doznaniami z Jasnej.


TRAILS TO CHOPOK


REGULAMIN SPÓŁKI TMR a.s. DLA SKIALPINISTÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO STOKACH I TRASACH NARCIARSKICH

1. Wyprawy skialpinistyczne odbywają się na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. W przypadku samowolnego wstępu na teren zakazany, nieprzestrzegania zamknięcia tras, nieprzestrzegania godzin otwarcia ośrodka, regulaminu Parku Narodowego Tatry Niskie (NAPANT) oraz wytycznych Górskiego Pogotowia Ratunkowego (Horská Záchranná Služba, w skrócie HZS) uczestnik wyprawy ponosi pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie. 
2. Wyjścia mogą się odbywać wyłącznie po wytyczonych korytarzach skialpinistycznych w ramach ośrodka lub w określonych strefach skialpinistycznych zgodnie z regulaminem NAPANT. Należy zwracać uwagę na ruch na trasach zjazdowych, aby nie stwarzać zagrożenia oraz unikać zranienia własnego i osób trzecich.
3. Szczególną ostrożność należy zachować przed szczytami („urwiskami“), na zwężeniach, stromiznach, na zlodowaciałym terenie, przy przechodzeniu w poprzek trasy zjazdowej; zabrania się przechodzenia w poprzek trasy w miejscach ze złą widocznością.
4. Tempo wychodzenia i schodzenia należy dostosować do własnych umiejętności, możliwości, warunków śniegowych i atmosferycznych, otoczenia oraz liczby osób na stokach.
5. Poza godzinami pracy infrastruktury transportowej zabrania się wstępu na trasy skialpinistyczne, trasy i stoki narciarskie - istnieje ryzyko urazu przewodami armatek śnieżnych i urządzeń wykorzystywanych do przygotowania tras, zwłaszcza ratraków z rozwiniętą liną! Istnieje ryzyko śmierci.
6. Należy zwracać uwagę na zagrożenia występujące w górach, w szczególności zagrożenie lawinowe i nie odbywać wypraw skialpinistycznych w okresie spodziewanego schodzenia lawin. Przed wyjściem w góry należy zapoznać się z komunikatami dotyczącymi zagrożenia lawinowego.

7. Wyprawy skialpinistyczne można odbywać jedynie wówczas, gdy jest wystarczająca pokrywa śnieżna, aby nie doszło do uszkodzenia roślin i gleby.
8. Należy zwracać uwagę na dziko żyjące zwierzęta, nie zakłócać ich spokoju. 9. Zabrania się wstępu na stoki i trasy narciarskie z psem.
10. Trasy skialpinistyczne znajdują się na terenie parku narodowego NAPANT, dlatego wszyscy uczestnicy wypraw muszą się podporządkować regulaminowi NAPANT oraz stosować się do poleceń Górskiego Pogotowia Ratunkowego (Horská Záchranná Služba, w skrócie HZS).

11. Każda osoba znajdująca się na trasie zjazdowej jest obowiązana do przestrzegania Białego Kodeksu ośrodka Jasna Tatry Niskie, który jest dostępny na stronie www.jasna.sk.

12. Korzystając z miejsc przeznaczonych do uprawiania skialpinizmu uczestnik wyprawy zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad i poleceń upoważnionych pracowników. W razie naruszenia niniejszych zasad upoważniony pracownik jest uprawniony do pouczenia uczestnika wyprawy i wezwania go do ich przestrzegania. W przypadku rażącego, systematycznego lub ponownego naruszenia zasad, upoważniony pracownik jest uprawniony odmówić uczestnikowi wyprawy wstępu w określone miejsca przeznaczone dla skialpinistów.


Wszystkie web-kamery

Obejrzyj transmisję z kamery na żywo i odkryj Tatry Mountain Resorts a.s.

Web-kamery →