Skialpinizmus v Jasnej

Jasná je zástancom všetkých zimných športov, ktoré v srdci robia radosť.


Ponúka krásne trasy na skialpinizmus, ktoré si môžete prísť vychutnať. Prosíme vás o dodržiavanie pokynov pri ich zdolávaní, aby ste tak predišli úrazom a priniesli si len tie najkrajšie zážitky z Jasnej.


TRASY NA CHOPOK


PRAVIDLÁ SPOLOČNOSTI TMR a.s. PRE SKIALPINISTOV PRI POHYBE NA LYŽIARSKYCH ZAJZDOVÝCH TRATIACH A TRASÁCH

1. Skialpinistické výstupy a schádzanie sú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Pri svojvoľnomvstupedoneprístupnýchzón,nerešpektovaníuzáver,porušovaníotváracíchdôb strediska, návštevného poriadku NAPANTu a pokynov Horskej Záchrannej Služby (HZS) preberá účastník skialpinistického výstupu úplnú zodpovednosť za svoje konanie.
2. Výstupy je nutné uskutočňovať po vytýčených skialpinistických koridoroch v rámci strediska resp. definovaných skialpinistických zónach v zmysle návštevného poriadku NAPANTu. Je nutné dávať pozor na premávku na zjazdovke tak, aby skialpinista neohrozil a nezranil seba a ostatných.
3. Obzvlášť nutné je dávať pozor pred vrcholmi („padákmi“), zúženými miestami, na strmých miestach, pri zľadovatenom teréne, pri prechádzaní krížom cez zjazdovku a neprechádzať krížom na neprehľadných miestach.
4. Rýchlosťvýstupuazostupujenutnéprispôsobiťsvojimschopnostiam,snehovým podmienkam, poveternostným podmienkam, prostrediu, ako aj frekvencii na svahoch.
5. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na skialpinistické trasy, lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia. 
6. Je nutné dávať pozor na horské nebezpečenstvá, obzvlášť na nebezpečenstvo lavín a neuskutočňovať skialpinistické výstupy ,keď sa očakáva zosun lavín. Pred odchodom na skialpinistický výstup sa skialpinistom odporúča zistiť stav lavínového nebezpečenstva.
7. Skialpinizmus je možné uskutočňovať len, keď je dostatok snehu, a tým sa vyhýbať poškodeniu rastlín a pôdy.
8. Je dôležité brať ohľad na voľne žijúce živočíchy, nakoľko zvieratá sú rušené.
9. Je zakázané vstupovať na zjazdovky a lyžiarske trate a trasy so psom.
10. Skialpinistické trasy sa nachádzajú na území NAPANTu, preto sa všetci návštevníci tohto územia musia riadiť jednak Návštevným poriadkom NAPANTu a jednak pokynmi Horskej Záchrannej Služby (HZS).
11. Každý účastník premávky na zjazdovkách je povinný dodržiavať Biely Kódex horského strediska Jasná Nízke Tatry, ktorý je zverejnený na www.jasna.sk
12. Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov.


Všetky web-kamery

Sledujte živý prenos internetovej webkamery a objavujte strediská spoločnosti Tatry Mountain Resorts a.s.

Web-kamery →

Aktuálna prevádzka lanoviek.

VIAC INFO