Skialpinismus v Jasné

Jasná je zastáncem všech zimních sportů, které v srdci vytvářejí radost.


Nabízí krásné trasy pro skialpinismus, které si můžete přijít vychutnat. Prosíme vás o dodržování pokynů při jejich zdolávání, abyste tak předešli úrazům a přinesli si jen ty nejkrásnější zážitky z Jasné.


TRASY NA CHOPOK


PRAVIDLA SPOLEČNOSTI TMR a.s. PRO SKIALPINISTY PŘI POHYBU NA LYŽAŘSKÝCH SJEZDOVÝCH TRATÍCH A TRASÁCH

1.Skialpinistické výstupy a sestupy jsou na vlastní riziko a vlastní odpovědnost. Při svévolném vstupu do nepřístupných zón, nerespektování uzávěr, porušování otvírací doby střediska, návštěvního řádu NAPANTu a pokynů Horské Záchranné Služby (HZS) přebírá účastník skialpinistického výstupu úplnou odpovědnost za své jednání. 
2. Výstupy je nutno uskutečňovat ve vytyčených skialpinistických koridorech v rámci střediska resp. definovaných skialpinistických zónách ve smyslu návštěvního řádu NAPANTu. Je nutno dávat pozor na provoz na sjezdovce tak, aby skialpinista neohrozil a nezranil sebe a ostatní. 
3. Obzvlášť nutné je dávat pozor před vrcholy („padáky“), zúženými místy, na strmých místech, při zledovatělém terénu, při přecházení křížem přes sjezdovku a neprocházet křížem na nepřehledných místech. 
4. Rychlost výstupu a sestupu je nutno přizpůsobit svým schopnostem, sněhovým podmínkám, povětrnostním podmínkám, prostředí, jakož i frekvenci na svazích.
5. Před zahájením a po skončení provozu dopravních zařízení je vstup na skialpinistické trasy, lyžařské tratě a lyžařské trasy zakázán - hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákových s rozvinutým lanem! Hrozí nebezpečí usmrcení. 
6. Je nutno dávat pozor na horská nebezpečí, obzvlášť na  nebezpečí lavin a neuskutečňovat skialpinistické výstupy, když se očekává sesun lavin. Před odchodem na skialpinistický výstup se skialpinistům  doporučuje zjistit stav lavinového nebezpečí. 
7. Skialpinismus lze provozovat jen tehdy, když je dostatek sněhu, a tím se vyhýbat poškození rostlin a půdy. 
8. Je důležité brát ohled na volně žijící živočichy, protože zvířata jsou rušena. 
9. Je zakázáno vstupovat na sjezdovky a lyžařské tratě a trasy se psem. 
10. Skialpinistické trasy se nacházejí na území NAPANTu, proto se všichni návštěvníci tohoto území musí řídit jednak Návštěvním řádem NAPANTu, jednak pokyny Horské Záchranné Služby (HZS). 
11. Každý účastník provozu na sjezdovkách je povinen dodržovat Bílý Kodex horského střediska Jasná Nízké Tatry, který je zveřejněn na www.jasna.sk. 
12. Využíváním prostor vymezených pro skialpinismus se účastník skialpinistického výstupu zavazuje dodržovat tato pravidla a pokyny pověřených zaměstnanců. V případě zjištění porušení těchto pravidel je pověřený zaměstnanec oprávněn účastníka skialpinistického výstupu poučit a vyzvat k jejich dodržování. V případě hrubého, soustavného nebo opakovaného porušování je pověřený zaměstnanec oprávněn zamezit účastníkovi skialpinistického výstupu vstup do vymezených prostor pro skialpinisty.


Všechny web-kamery

Sledujte živý přenos internetové webkamery a objevujte střediska společnosti Tatry Mountain Resorts a.s.

Web-kamery →