Predné Dereše - 1.646 m n. m.

Sledujete živý prenos internetovej webkamery priamo zo strediska spoločnosti Tatry mountain resorts a.s.


Error loading webcam!


Všetky web-kamery

Sledujte živý prenos internetovej webkamery a objavujte strediská spoločnosti Tatry Mountain Resorts a.s.

Web-kamery →

Pro nástup ze severní strany na Chopok využijte nástupní místo ZÁHRADKY.

Více